Cabotage Warriors

- FLL Hauger 9D

Vi er en skoleklasse fra Hauger skole i Bærum. Vi er med i en teknologi- og forskningskonkurranse, som går ut på å løse en aktuell problemstilling. Vi er 9 gutter, 15 jenter og en veileder 


Les mer om FLL her

Les mer om oss her

Om oss

Vårt team

Dette er vårt team Cabotage Warriors. Vi ble "stiftet" rett før sommeren 2021, og er et team bestående av 15 jenter og 9 gutter i tillegg til vår veildere Jo. Vi elsker å jobbe med FLL og har det alltid gøy sammen.