Hva er FLL?

FIRST® LEGO® League Challenge er en kunnskaps- og teknologikonkurranse som strekker seg over en arbeidsperiode på 8 uker. Den har som mål å inspirere barn og unge i alderen 10-16 år til å bli morgendagens ingeniører, forskere og problemløsere. I løpet av arbeidsperioden vil deltagerne oppleve utforskertrang og skaperglede, sette egne ideer ut i livet, og lære seg å programmere.  I FLL konkurrerer man i 4 forskjellige kategorier; Innovativt prosjekt, teknologi, kjerneverdier og robotkonkurranse.

Teknologi: Her skal vi designe og programmere en LEGO-robot som kan løse oppdrag på en robotmatte. Vi må konstruere roboten og utstyr til roboten for at den skal klare å utføre de ulike oppdragene. På konkurransen har vi 2,5 minutter på å løse så mange oppdrag vi klarer.


Prosjekt: I denne delen skal vi være forskere og i år skal vi finne innovative løsninger på problemer innenfor temaet Vare transport . Vi har valgt å forske mer på Kabotasje


Kjerneverdier: Her skal vi vise hvordan vi har integrert kjerneverdiene i alt vi har gjort og for eksempel hvordan vi samarbeider, inkluderer hverandre og har det gøy!

På turneringsdagen får lagene møte dommere fra næringslivet. Her blir samarbeid, kreativ problemløsning, godt design, vilje til å stå-på, god mekanisk konstruksjon og programmering, god innsikt i problemstillinger, entusiasme og innovasjon vurdert.


Robotkonkurranse: På selve konkurransedagen skal alle kjøre oppdrag som de har progrmmert på en bane, med en selvlaget legorobot.